Clubul Copiilor Macin - Despre noi

E chipa managerială din cadrul Clubului Copiilor Macin îşi propune să  promoveze un învăţământ deschis, flexibil care să asigure nu numai accesul nediscriminatoriu la toate activitățile din instituţie în perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional în contextul social actual, ci şi, să asigure calitatea învăţământului astfel încât să se ajungă la standardele de performanţă ale ţărilor din Uniunea Europeană.

Cu resursele existente într-un ritm propriu în colaborare cu partenerii educaţionali,  vom:
– asigura tinerilor abilităţile comportamentale şi intelectuale necesare adaptării la un mediu dinamic şi competitiv;
– dezvolta deprinderi colaborative, bazate pe atitudini şi valori autentice, personale şi sociale, tradiţionale şi multiculturale;

 

– încuraja elevii în dezvoltarea spiritului de echipă, pentru a dobândi o conduită personală responsabilă, tolerantă;
– forma, diversifica şi adânci pregătirea generală şi de specialitate pentru atingerea performanţei şi excelenţei specifice dimensiunii europene astfel încât să devină persoane conştiente că educaţia înseamnă putere.

 

Acordăm atenție tuturor copiilor și îi integrăm pe cei cu nevoi speciale, identificând atuul și aptitudinele fiecăruia pentru a le putea valorifica, utilizând metode activ-participative (învăţare inter-activă, stimularea gândirii critice şi stimularea muncii în echipă) care vor motiva și stimula elevii să se implice în cât mai multe proiecte, activități sportiv – turistice și de voluntariat.


Politica noastră educațională are în vedere atingerea următoarelor standarde:


 

 • Să ofere cadrul propice dezvoltării şi formării copiilor ca iubitori şi continuatori ai valorilor naţionale.
 • Să permită exprimarea liberă din punct de vedere artistic.
 • Să  dezvolte priceperi, deprinderi şi abilităţi practice în vederea transpunerii teoriei în practică.

 • Să le ofere copiilor şansa afirmării individuale sau în echipă, prin practicarea activităţilor de performanţă.
 • Să le creeze posibilitatea reală de alternativă în alegerea unei meserii, dar şi pentru realizarea de venituri materiale prin dezvoltarea unor hobby-uri.
 • Să-i ajute să se formeze ca cetăţeni insuflându-le un comportament moral-civic corespunzător unei societăţi democratice.

 • Să le imprime dorinţa de cunoaştere şi investigare.
 • Să-i facă pe copii să aprecieze valorile culturale, frumosul şi valorile democratice.
 • Să le dezvolte simţul estetic şi artistic.

 • Să le ofere şanse egale către succes tuturor copiilor indiferent de vârstă, sex, etnie sau apartenenţă religioasă.
 • Să ofere un cadru bazat pe asigurarea securităţii şi pe respectarea drepturilor copilului şi ale omului.
 

Vezi galeria noastra foto cu lucrarile si activitatile avute de noi